• darkblurbg

Oktober 2019

VITALITEIT EN INSPIRATIE VOOR EEN FANTASTISCH BEDRIJF OM BIJ TE HOREN EN TE WERKEN.

 

 

'Get ready for vitality.' Houd uw medewerkers vitaal en energiek. In een veranderende wereld met steeds nieuwe eisen en wensen wordt meer van ze gevraagd. Hoe beter uw medewerkers in hun vel zitten, hoe gemakkelijker ze met alle veranderingen omgaan. Gezonde voeding, ontspanning en voldoende beweging helpen daar absoluut bij. En ook van autonomie, uitdagingen en kansen in het werk krijgen uw medewerkers veel energie.

Maak het mogelijk dat uw kantooromgeving vitaliteit en beleving uitstraalt. Zelfstandig werken, zonder teveel controle van bovenaf. Door slim werkplekken in te delen is veel efficiëntie te behalen. Denk aan concentratieplekken, ontmoetingen voor koffie en lunch, ergonomisch meubilair, veel daglicht en goede IT voorzieningen. Samenwerkingen verlopen beter en die zijn weer goed voor nieuwe ideeën, innovatie en betrokkenheid.

Met vitaliteit en een inspirerende werkomgeving wordt uw organisatie niet alleen weerbaarder, maar blijft het ook in de toekomst aantrekkelijk als werkgever. Geen overbodige luxe. Ik heb daar een uitstekend werkbaar concept voor. Kijk op http://bit.ly/2VgTSsT of bel me op 06 - 55 150 193. Ik licht het graag aan u toe. hashtagvitaliteit hashtagwerkomgeving

 

Mei 2019 

EEN VERLEIDELIJKE OMGEVING IS ONWEERSTAANBAAR

 

 

Door de grote vraag in alle sectoren is er schaarste aan goed personeel. Juist nu is het belangrijk om als aantrekkelijke werkgever te boek te staan. Om nieuwe mensen makkelijker naar binnen te loodsen en om bestaande, vaak goed opgeleide, werknemers te behouden. Dat komt het erop aan of je als werkgever iets anders te bieden hebt, iets verrassends, meer dus dan alleen goede arbeidsvoorwaarden.

Om maar even in reclametermen te spreken, je zult ’potentials’ moeten ’verleiden’ om expliciet voor jouw bedrijf te kiezen. En dan is een inspirerende werkvloer het eerste aansprekende visitekaartje. Ziet de omgeving er aantrekkelijk uit, dan wil je daar graag bijhoren. Daar is dus over nagedacht. Sollicitanten maken snel die afweging. Maar het eigen personeel ook.

Investeer dus in een onderscheidende en vitale omgeving waar mensen graag werken. Dan komt de nieuwe aanwas haast vanzelf. Andersom stimuleert het eigen medewerkers om weer fris en met nieuwe ideeën naar hun werk te kijken. Daarbij is het ook een investering in de continuïteit van het bedrijf en een verleidelijk veranderingsinstrument. Ik help u graag met veranderingen en inspiratie op de werkvloer. Kijk op http://bit.ly/2VgTSsT of bel me op 06 - 55 150 193.

 

April 2019

NIEUWE WERKOMGEVING VOOR KANTOOR BAKKERS- EN BANKETBAKKERS (NBOV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een korte maar intensieve verbouwing, was afgelopen dinsdag eindelijk de feestelijke opening van het verbouwde kantoor. Het was het resultaat van een veranderingsproces naar een vernieuwd NBOV, met een nog betere dienstverlening naar haar leden. Het nieuwe kantoor ademt een sterke identiteit en betrokkenheid uit met het bakkersambacht. Stimulerend, fris en tegelijk inspirerend voor alle medewerkers. Samen met Office DNA (workplace en architectuur) www.office-dna.nl en Profile Project (projectinrichting) www.profileproject.nl heb ik dit mogen realiseren. Een knap staaltje samenwerking van ‘Inspiratie brengen op de werkvloer’. Gefeliciteerd en succes NBOV. Helemaal voor de bakker! www.nbov.

 

Maart 2019

MAAK VERANDERINGEN IN DE WERKOMGEVING TASTBAAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik (Fred Zijnstra) pleit er al een tijdje voor. Veranderingen hebben iets tastbaars nodig. Mensen moeten kunnen zien en ervaren dat er veranderd wordt. Dan heeft veranderen ook zin. Het gaat niet vanzelf.

GEEN DICHTE DEUREN

Veranderingen moeten gefaciliteerd en gestimuleerd worden. De eigen werkomgeving is daar het meest aangewezen middel voor. Met werkplekken die uitnodigen om innovaties, creativiteit en samenwerking aan te gaan. En daar passen helaas geen dichte deuren bij en afgezonderde vergaderruimten. Veranderingen in de dop beginnen met een open werkhouding naar elkaar.

BEGIN OP TIJD

Daarom zou ik ook niet wachten om de werkomgeving op het laatste moment aan te pakken. Schuif de aanpak naar voren, zodat de verandering letterlijk door iedereen wordt gezien en gevoeld. Samen meedenken en meebeslissen over de nieuwe omgeving in lijn met de nieuwe visie en identiteit. Het zorgt eerder voor draagvlak en is ook nog eens heel leuk om om te doen. In een goed communicatie- en veranderplan neemt de werkomgeving een prominente plaats in. Ik heb het uitgewerkt in een mooi concept: INSPIRATIE WERKT! Wilt u meer erover weten? Bel mij op 06 - 55 150 193. U kunt ook een berichtje sturen: .

 

Maart 2019

VITALE WERKOMGEVINGEN 

 

 

We weten het allemaal. Personeel is moeilijk te krijgen. In sommige sectoren is de nood hoog. Op senioren wordt langer een beroep gedaan, sowieso moeten we langer doorwerken. Uiteindelijk treden oudere werknemers uit. Jonge mensen zijn nodig voor instroom en opvolging. Op dit moment echter, kan niemand gemist worden. Helpt een ’vitalere werkvloer’ om iets aan de situatie te doen?

VITALITEIT IS OVERAL

Wanneer een werkvloer inspireert om met meer plezier en inzet je werk te doen, stimuleert dat zeker vitaliteit. Maar is het genoeg? Het gaat immers ook om geld, als vitale pensioenregelingen en beloningssystemen. En vitaliteit door een gezonde voeding en levensstijl. Door ontspannen te werken. Een leven lang leren en nieuwe vaardigheden getuigen eveneens van vitaliteit. Snelle technologische veranderingen doen een beroep op onze vitale mentaliteit en weerbaarheid. Wat te denken over een goede balans tussen werk en privé? Zo zijn er meer voorbeelden. Alles rondom vitaliteit grijpt als een puzzel in elkaar. Vitaliteit is een manier van denken en doen, ‘a way of life’. 

VITALITEIT IS EEN KEUZE

Wil je als organisatie oudere werknemers langer behouden en tegelijkertijd jonge werknemers aantrekken, dan moet vitaliteit het DNA in. Je kunt niet een beetje aan vitaliteit doen, het is een bewuste keuze voor de aantrekkelijkheid en continuïteit van het bedrijf. En dat betekent veelal veranderen. Of anders gezegd: vitaliteit moet de ‘koppies’ in.

AAN DE SLAG MET VITALITEIT

Zoals met elke verandering, begint ook vitaliteit met een visie erop te ontwikkelen. Vervolgens een goed verhaal te maken en het personeel enthousiast ermee aan de slag te laten gaan. Ideeën en oplossingen komen vanzelf. Bied daarbij goede faciliteiten als een werkomgeving die vitaliteit activeert en stimuleert. En veranker alle ervaringen tenslotte in de organisatie. 

VITALITEIT BETAALT ZICH UIT

Het resultaat is dat het ziekteverzuim daalt, iedereen werkt gezonder en gaat opgewekter naar het werk. Dan is personeelstekort ook geen issue meer. U houdt uw mensen binnenboord en iedereen wil graag bij u werken. Vitaliteit als werkmethode is een investering in tijd die zich dubbel en dwars uitbetaalt. Een Great Place to Work' of het 'vitaalste bedrijf van Nederland'. Het ligt allemaal binnen uw bereik. Ik help u daar graag bij.

 

Februari 2019 

VERANDEREN IN EEN NIEUWE WERKOMGEVING WERKT! 

 

 

Een nieuwe visie is de opmaat voor een verandering, en dat begint met goede communicatie.  ‘Waarom veranderen we eigenlijk?’ Betrek werknemers in het verhaal en laat ze meedenken en meebeslissen over het invullen van hun nieuwe werk. Daar begint draagvlak. Creëer vervolgens een nieuwe werkomgeving waar samenwerken, creativiteit en inspiratie bij elkaar komen.

ZICHTBAAR VERANDEREN 

Visualiseer de nieuwe visie en identiteit op plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Maak nieuwe indelingen, creëer ruimten om te ontmoeten. Brainstorm over hoe je zaken met elkaar anders kunt aanpakken. Een nieuwe werkomgeving stimuleert en faciliteert een gedragsverandering op de allerbeste manier. 

COMMUNITY VERVANGT KANTOOR! 

Inspirerende werkplekken zijn nieuwe communities waarbinnen van alles gebeurt. Communicatie en samenwerking verlopen gemakkelijker en vanzelfsprekender. De nieuwe visie en identiteit worden sneller omarmd en iedereen gaat met meer plezier naar z’n werk. Het betaalt zich uit in een hogere tevredenheid en arbeidsproductiviteit. Met elkaar werken in een fantastisch bedrijf.

INSPIRATIE WERKT is een werkwijze die veranderingen zichtbaar maakt, concreet en tastbaar. Met overtuigend resultaat. Ik vertel u er graag alles over. Bel mij op: 06 - 55 150 193 of kijk op www.alwaysthesun.nl Inspiratie werkt!

 

Januari 2019 

VERANDEREN KAN VEEL AANTREKKELIJKER

 

 

Veranderen is hot. Begrijpelijk, we leven in een wereld die steeds sneller nieuwe eisen aan mensen en organisaties stelt. Maar doen we het goed? Slechts 30% van de veranderingen slaat aan, dat percentage kan veel hoger. Mijn tip: maak veranderingen meer aantrekkelijk, visueler en tastbaarder. 

1. START MET EEN GOED VERHAAL

Een goed verhaal is de basis en communiceer dat met verve. Met een interne campagne, waarin de nieuwe koers visueel en kleurrijk wordt gepresenteerd. Met echte antwoorden op de noodzakelijke veranderen. Organiseer discussies en workshops en betrek medewerkers vol bij de ingeslagen weg.   

2. GA MET HET VERHAAL AAN DE SLAG 

Als we weten waarom we veranderen, laat medewerkers ermee aan de slag gaan. Experimenteer, zoek nieuwe manieren van samenwerken op. Vraag om ideeën en creativiteit voor kennis delen en innovatie. Nieuwe werkvormen en omgang met elkaar dienen zich dan eerder aan. 

3. MAAK HET VERHAAL TASTBAAR 

Een nieuwe inspirerende werkomgeving is het middel om de nieuwe situatie te voelen en te ervaren. En van daaruit verder te bouwen. Inzet en betrokkenheid worden fysiek en tastbaar beloond. Het maakt veranderen veel aantrekkelijker.

Ik overtuig u graag, bel mij op: 06 - 55 150 193. Of kijk op www.alwaysthesun.nl