• darkblurbg

 April 2019

NIEUWE WERKOMGEVING VOOR KANTOOR BAKKERS- EN BANKETBAKKERS (NBOV).

Na een korte maar intensieve verbouwing, was afgelopen dinsdag eindelijk de feestelijke opening van het verbouwde kantoor. Het was het resultaat van een veranderingsproces naar een vernieuwd NBOV, met een nog betere dienstverlening naar haar leden. Het nieuwe kantoor ademt een sterke identiteit en betrokkenheid uit met het bakkersambacht. Stimulerend, fris en tegelijk inspirerend voor alle medewerkers. Samen met Office DNA (workplace en architectuur) www.office-dna.nl en Profile Project (projectinrichting) www.profileproject.nl heb ik dit mogen realiseren. Een knap staaltje samenwerking van ‘Inspiratie brengen op de werkvloer’. Gefeliciteerd en succes NBOV. Helemaal voor de bakker! www.nbov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2019

MAAK VERANDERINGEN IN DE WERKOMGEVING TASTBAAR

Ik pleit er al een tijdje voor. Veranderingen hebben iets tastbaars nodig. Mensen moeten kunnen zien en ervaren dat er veranderd wordt. Dan heeft veranderen ook zin. Het gaat niet vanzelf.

GEEN DICHTE DEUREN Veranderingen moeten gefaciliteerd en gestimuleerd worden. De eigen werkomgeving is daar het meest aangewezen middel voor. Met werkplekken die uitnodigen om innovaties, creativiteit en samenwerking aan te gaan. En daar passen helaas geen dichte deuren bij en afgezonderde vergaderruimten. Veranderingen in de dop beginnen met een open werkhouding naar elkaar.

BEGIN OP TIJD Daarom zou ik ook niet wachten om de werkomgeving op het laatste moment aan te pakken. Schuif de aanpak naar voren, zodat de verandering letterlijk door iedereen wordt gezien en gevoeld. Samen meedenken en meebeslissen over de nieuwe omgeving in lijn met de nieuwe visie en identiteit. Het zorgt eerder voor draagvlak en is ook nog eens heel leuk om om te doen. In een goed communicatie- en veranderplan neemt de werkomgeving een prominente plaats in. Ik heb het uitgewerkt in een mooi concept: INSPIRATIE WERKT! Wilt u meer erover weten? Bel mij op 06 - 55 150 193. U kunt ook een berichtje sturen: .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2019

We weten het allemaal. Personeel is moeilijk te krijgen. In sommige sectoren is de nood hoog. Op senioren wordt langer een beroep gedaan, sowieso moeten we langer doorwerken. Uiteindelijk treden oudere werknemers uit. Jonge mensen zijn nodig voor instroom en opvolging. Op dit moment echter, kan niemand gemist worden. Helpt een ’vitalere werkvloer’ om iets aan de situatie te doen?

VITALITEIT IS OVERAL

Wanneer een werkvloer inspireert om met meer plezier en inzet je werk te doen, stimuleert dat zeker vitaliteit. Maar is het genoeg? Het gaat immers ook om geld, als vitale pensioenregelingen en beloningssystemen. En vitaliteit door een gezonde voeding en levensstijl. Door ontspannen te werken. Een leven lang leren en nieuwe vaardigheden getuigen eveneens van vitaliteit. Snelle technologische veranderingen doen een beroep op onze vitale mentaliteit en weerbaarheid. Wat te denken over een goede balans tussen werk en privé? Zo zijn er meer voorbeelden. Alles rondom vitaliteit grijpt als een puzzel in elkaar. Vitaliteit is een manier van denken en doen, ‘a way of life’. 

VITALITEIT IS EEN KEUZE

Wil je als organisatie oudere werknemers langer behouden en tegelijkertijd jonge werknemers aantrekken, dan moet vitaliteit het DNA in. Je kunt niet een beetje aan vitaliteit doen, het is een bewuste keuze voor de aantrekkelijkheid en continuïteit van het bedrijf. En dat betekent veelal veranderen. Of anders gezegd: vitaliteit moet de ‘koppies’ in.

AAN DE SLAG MET VITALITEIT

Zoals met elke verandering, begint ook vitaliteit met een visie erop te ontwikkelen. Vervolgens een goed verhaal te maken en het personeel enthousiast ermee aan de slag te laten gaan. Ideeën en oplossingen komen vanzelf. Bied daarbij goede faciliteiten als een werkomgeving die vitaliteit activeert en stimuleert. En veranker alle ervaringen tenslotte in de organisatie. 

VITALITEIT BETAALT ZICH UIT

Het resultaat is dat het ziekteverzuim daalt, iedereen werkt gezonder en gaat opgewekter naar het werk. Dan is personeelstekort ook geen issue meer. U houdt uw mensen binnenboord en iedereen wil graag bij u werken. Vitaliteit als werkmethode is een investering in tijd die zich dubbel en dwars uitbetaalt. Een Great Place to Work' of het 'vitaalste bedrijf van Nederland'. Het ligt allemaal binnen uw bereik. Ik help u daar graag bij.