• darkblurbg

Privacyreglement

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): 

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de ALWAYSTHESUN internetsite registreert; 

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement 

ALWAYSTHESUN mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft ALWAYSTHESUN de plicht om haar klanten: 

op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door ALWAYSTHESUN worden verwerkt; 

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door ALWAYSTHESUN worden verwerkt; 
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien; 
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. 

ALWAYSTHESUN vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft ALWAYSTHESUN in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens ALWAYSTHESUN expliciet om uw toestemming moet vragen. 

2. De persoonsgegevens die ALWAYSTHESUN gebruikt en het doel van het gebruik 

ALWAYSTHESUN verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van ALWAYSTHESUN of via het contactformulier contact met ons opneemt. ALWAYSTHESUN verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van partners verzamelt ALWAYSTHESUN aanvullend de adresgegevens en het IBAN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om: 

 • de overeenkomst die klanten met ALWAYSTHESUN sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen; 
 • onze dienstverlening te kunnen leveren; 
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; 
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren. 

IP-adressen/cookies

ALWAYSTHESUN houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. 

Deze gegevens stellen ons in staat om: 

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt; 
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren; 
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren; 
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt; 
 • het productaanbod te verbeteren.  

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies 

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website. 

Er zijn verschillende soorten cookies. ALWAYSTHESUN heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt ALWAYSTHESUN door (bij uw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kunt u intrekken door de instellingen te wijzigen in de door u gebruikte browser. 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

ALWAYSTHESUN verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de eigen organisatie, tenzij: 

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift; 
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die ALWAYSTHESUN met u heeft gesloten; 
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid). 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn 

 • ALWAYSTHESUN verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. 
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor ALWAYSTHESUN worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door ALWAYSTHESUN beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat: 
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor ALWAYSTHESUN om in te loggen in het digitale systeem. 
 • de personen werkzaam voor ALWAYSTHESUN hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan ALWAYSTHESUN verstrekte persoonsgegevens; 
 • ALWAYSTHESUN heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet; 
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en bedrijfsvoering. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal ALWAYSTHESUN zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. 

5. Uw rechten als betrokkene 

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel; 
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad; 
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;  
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten; 
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie; 
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij fred@alwaysthesun.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van ALWAYSTHESUN. 

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ALWAYSTHESUN opnemen en probeert ALWAYSTHESUN er samen met u uit te komen. 

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. 

Uiteraard zal ALWAYSTHESUN ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. 

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van ALWAYSTHESUN.

Privacyreglement ALWAYSTHESUN versie juni 2018

COOKIEVERKLARING

Wat is een cookie?

We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash- applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij u herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van uw browser.

Google Analytics

We gebruiken de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina. We kunnen u vragen om zich te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer u inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.”

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

In sommige gevallen worden tracking cookies geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u tonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden. In dit geval zijn dat Youtube en LinkedIn die via tracking cookies social buttons faciliteren op de website.

Wat zijn cookies precies? https://privacyzeker.nl/2018/05/05/watzijncookies/

Hoe verwijder je cookies? https://privacyzeker.nl/2018/05/09/cookies- verwijderen-stappenplan/

 

Fred Zijnstra

ALWAYSTHESUN 
Samsomlaan 17
2405 DV, Alphen aan den Rijn

KvK. 28073640
BTW. NL 053508518 B01
IBAN. NL35 INGB 0666.802.319
BIC. INGBNL2A

T.  06 - 55 150 193 
M. fred@alwaysthesun.nl
W. www.alwaysthesun.nl