• darkblurbg

RICHT EEN AFDELING CHANGE & DEVELOPMENT IN!

Gepubliceerd op: 20-02-2023

Een complexe wereld, verregaande digitalisering, duurzaamheid en steeds nieuwe eisen en wensen van klanten. Het vereist een permanente staat van wendbaarheid op de werkvloer. Grotere bedrijven hebben hun processen inmiddels erop afgestemd, simpelweg om tijdig op nieuwe veranderingen in te spelen en actie te ondernemen. 

SNEL ANTWOORD OP ONVERWACHTHEDEN 

Middelgrote en kleinere bedrijven zijn doorgaans minder ver in het organiseren van permanente wendbaarheid op de werkvloer. Ze zien de noodzaak er wel van in, maar het ontbreekt vaak aan voldoende expertise om het goed in te richten. Of aan tijd en capaciteit. De business van vandaag moet door, maar is wel vaker een speelbal van onverwachtheden waar snel antwoord op moet komen. 

FOCUS AANBRENGEN 

Denk aan het personeelstekort dat flinke impact heeft, ongekende energieprijzen, stikstofproblematiek, IT en goede opleidingen om eens wat te noemen. Achteroverleunen is er niet meer bij. Snel antwoord vinden betekent dus goed om je heen kijken, voortdurend bij de les zijn en pro-actief handelen in elke situatie. 

WENDBAARHEID ALS BEDRIJFSMODEL 

Het is om die reden belangrijk een afdeling ‘Change & Development’ in het leven te roepen. Met als taak om teams, mensen en afdelingen te overtuigen van nut en noodzaak van op tijd meebewegen. Hulp bieden met doorbreken van vaste patronen, leren werken met nieuwe werkvormen, het opzetten van ontwikkel- en verbeteringstrajecten en stimuleren van samenwerking, afstemming en communicatie. 

ORGANISEER CHANGE & DEVELOPMENT

Ik help graag mee om zo’n afdeling van de grond te tillen. Helpen om processen in te richten, mensen op te leiden en te trainen voor een voorbeeldige uitvoering. Ik heb de kennis en ervaring en kan een beroep doen op een professioneel netwerk specialisten. 

SOEPELER BEWEGEN 

De business gaat door, maar dan op basis van voorspelbaarheden, wendbaarheid en anticiperen. Met Change & Development als afdeling erbij krijg je een beter aangestuurd en soepeler bedrijf, hoe goed klinkt dat?