• darkblurbg
 • darkblurbg

NIEUWE VAARDIGHEDEN AANLEREN OM BETER TE WORDEN 

Van teams en mensen worden nieuwe vaardigheden verlangd. De omstandigheden vragen dit. Samen nieuwe werkvormen ontdekken. Welk doelen spreken we daarbij af? Wat hebben we nodig om die te bereiken? Welke eerste logische stap zetten we? Zo zijn er veel vragen. Ik help teams en mensen om hier antwoord op te vinden en ze te begeleiden naar een werksituatie waarin ze geloven en zichzelf graag in zien. Met verandermanagement en teamcoaching!

 

VERANDERMANAGEMENT

MENS, WERK & OMGEVING 

Om beter te worden zullen teams en mensen blijvend scherp naar hun eigen werk moeten kijken. Dat vereist soepelheid en wendbaarheid in de cultuur. Door een andere manier van denken en werken en te kiezen voor een nieuwe balans op de werkvloer. Een balans die ertoe leidt dat teams en mensen en hun leidinggevenden beter op elkaar zijn ingespeeld om hun doelen te halen. Het is mijn meetlat om met een veranderingstraject aan de slag te gaan.   

Lees meer over nieuw balans op de werkvloer

 

TEAMCOACHING

Een nieuwe koers, samenwerken, fricties, onduidelijkheden, anders denken en werken. Verbetering of vernieuwing? Als team doen we het samen. Ik help om nieuwe wegen te verkennen, de spirit te versterken, teamrollen duidelijker te maken en te leren focussen op doelen. Om zo iedereen in de gewenste richting te krijgen. 

 

WORKSHOPS & BRAINSTORMING

Workshops en brainstorming zijn bij uitstek geschikt om de nieuwe visie en koers te bepalen. Om sterkten en zwakten in kaart te brengen, kansen af te wegen en draagvlak creëren voor wat komen gaat. Discussiëren over hoe we onszelf kunnen verbeteren. Motivatie, inspiratie en deelneming wakker ik flink aan, ieders mening telt! 

 

.

.

.

PRESENTATIES

Actuele onderwerpen en gebeurtenissen zijn vaak een eye-opener voor een vernieuwing van de koers. Met een levendige presentatie ontstaat sneller bewustwording over de urgentie en wat er te gebeuren staat. Ik maak in presentaties abstracte zaken begrijpbaar, neem teams en mensen mee in het verhaal en zorg voor dialoog. 

 

.

SNEL RESULTAAT

In drie tot zes maanden tijd leidt een aanpassing in denken en werken al tot nieuwe vormen van overleg en samenwerking. Een omslag in het werkpatroon, de wens om te leren en verbeteren en met zichtbare contouren van een nieuwe balans op de werkvloer. Als er vertrouwen is gebeurt het ook. Voorbeelden over wat kan ik doen:   

 

OP ORGANISATIENIVEAU

 • Concretisering visie en ambitie.
 • Onderzoek/ draagvlak nieuwe koers en strategie.
 • Verstevigen leiderschapsstijl en coaching.   
 • Begeleiding bij digitale transities.
 • Verbetering interne communicatie  
 • Aanpassen en nieuw inrichten de werkomgeving.

 

OP AFDELINGSNIVEAU

 • Coaching op zelfsturing teams.
 • Samenwerking en eigenaarschap versterken. 
 • Teamrollen verduidelijken.
 • Komen tot betere besluitvorming, overleg en uitvoering.
 • Stimuleren ontwikkeling nieuwe producten. 
 • Agile methodieken toepassen. 

 

OPDRACHTGEVERS EN SELECTIE WERK

Overzicht