• darkblurbg
    LET'S PERFORM
  • darkblurbg

GEDOE OPLOSSEN

Er kunnen allerlei oorzaken zijn dat teams en mensen nog niet voorbereid zijn op de toekomst. Als er dan een groeiscenario klaar ligt is het noodzakelijk om iedereen te prepareren op de gewenste situatie. Door weerstanden wegnemen, ingesleten gewoonten aanpakken en kwaliteit en waardecreatie opnieuw scherp te zetten. 

 

VERBETEREN PERFORMANCE

Leiderschap heeft een visie voor groei vastgesteld. De gewenste situatie. Voor draagvlak is het zeer zinvol om te weten wat zich werkelijk onder teams en mensen afspeelt. Zij kunnen heel anders kijken naar alle gestelde ambities. Wat is ter plekke nodig om de performance te verbeteren? Cruciaal voor het slagen van de strategie. 

 

DRIE STAPPEN  

Overzichtelijk en to the point. Eerst inzicht verkrijgen. Vervolgens voorstellen bedenken voor oplossingen en verbeteringen. Ze daarna in de organisatie uitproberen, ervaren, evalueren en de beste uitkomsten vastleggen in nieuwe processen. Op weg naar betere performance, een training in volgorde van drie beproefde methodes. 

 

.

1. KRACHTENVELDANALYSE

WAT IS HET PROBLEEM? 

Om alle voors en tegens in kaart te brengen en een overzicht te hebben over wat er zich afspeelt op de werkvloer gebruik ik Kurt Lewin’s Force Field Analysis. Uit de analyse zal blijken aan welke punten (driving forces) expliciet getrokken moet worden en welke tegenwerpingen (restraining forces) zachter gemaakt om een kanteling naar de gewenste situatie tot stand te brengen.

 

Kurt Lewin (1890-1947) was pionier op het gebied van toegepaste psychologie en grondlegger van de eerste groepsdynamica studies en organisatieontwikkeling.

 

.

2. SCRUM METHODE

WAT WORDT DE OPLOSSING? 

Met de uitkomsten uit de krachtenveldanalyse (1) gaan teams en mensen via de scrum-methodiek werken aan oplossingen en verbeteringen van de performance. Van daaruit volgen voorstellen die in de organisatie uitgezet en beproefd gaan worden om energiek ontwikkelen en verbeteren te ervaren voor groei.

 

.

3. DRIE FASEN MODEL

HOE VOEREN WE HET UIT? 

De voorstellen uit scrum worden (2) inhoudelijk voorbereid op een ’ready to go’ in de fase van experimenteren, leren, verbeteren, communiceren en monitoren. Welke voorstellen werken wel, welke niet of moeten worden bijgesteld? Zijn we te ambitieus? Na een tijdje schaven en schuren dient zich het omslagpunt aan voor een werkbare structuur. Dan volgt groen licht in het vastleggen van de voorstellen (reinforce the change). De performance is op alle fronten merkbaar vooruit gegaan en gaat door. De gewenste situatie is binnen handbereik en straks nieuwe realiteit.

 

.

VOOR WIE BESTEMD?

COLORYOURTEAM als interventie is een training die uitermate geschikt is voor leiders, leidinggevenden, afdelingsleiders en teamleiders. Met kennis en oefeningen kunnen zij hun teams en mensen gestructureerd naar de gewenste situatie leiden voor groei. Naar een betere performance, beter, slimmer en wendbaarder.  

 

.

LET'S PERFORM

ALLES OVER COLORYOURTEAM EN DE TRAINING 

Bel of whatapp mij op 06 55 150 193 of via contact. 

 

FRED ZIJNSTRA