• darkblurbg
    LET'S PERFORM
  • darkblurbg

'Er kunnen allerlei oorzaken zijn dat teams en mensen onvoldoende voorbereid zijn op de toekomst. Als er dan een groeiscenario klaar ligt is het noodzakelijk om iedereen te prepareren op de gewenste situatie. Door weerstanden weg te nemen, ingesleten gewoonten aan te pakken en waardecreatie weer scherp te zetten.' 

 

.

VERBETEREN PERFORMANCE

Leiderschap heeft een nieuwe visie vastgesteld. Voor draagvlak in de uitvoering is het zeer zinvol om te weten wat zich werkelijk onder teams en mensen afspeelt. Zij kunnen tegen gestelde ambities heel anders aankijken. Wat is ter plekke nodig om de performance te verbeteren? Cruciaal in de weg naar weerbaarheid en groei. 

 

TRAINING IN DRIE STAPPEN   

Overzichtelijk en to the point. Eerst inzicht verkrijgen. Op basis daarvan voorstellen bedenken voor verbeteringen. Ze daarna in de organisatie uitproberen, ervaren en evalueren. Vervolgens de beste uitkomsten vastleggen in nieuwe werkprocessen binnen de nieuwe visie. De essentie: 

 

.

KRACHTENVELDANALYSE

WAT IS HET PROBLEEM? 

Om alle voors en tegens in kaart te brengen over wat er zich afspeelt op de werkvloer doe ik een krachtenveldanalyse. Daaruit zal blijken welke punten pleiten voor een betere performance (vooruit) en welke weerstanden er zijn (tegen) om de gewenste situatie tot stand te brengen. Aan beide krachten moet worden gewerkt. 

Kurt Lewin (1890-1947) was pionier op het gebied van toegepaste psychologie en grondlegger van de eerste groepsdynamica studies en organisatieontwikkeling.

 

.

AGILE/SCRUM

WAT WORDT DE OPLOSSING? 

Met de uitkomsten uit de krachtenveldanalyse gaat de werkvloer via Agile/Scrum werken aan oplossingen en verbeteringen van de performance. Van daaruit volgen voorstellen die op de afdeling of in de organisatie uitgezet gaan worden om nieuwe vormen van denken, werken en processen te ontdekken en uit te proberen.  

Ken Schwaber en Jeff Sutherland ontwikkelden begin 1990 een Scrum-methodiek om organisaties te helpen bij het uitvoeren van complexe projecten.

 

.

DRIE FASE CHANGE PROCES

HOE VOEREN WE HET UIT? 

De voorstellen uit Agile/Scrum worden (1) inhoudelijk voorbereid op een ’ready to go’ in de fase (2) van experimenteren, leren, communiceren en monitoren. Welke voorstellen werken wel, welke niet of worden bijgesteld? Waarna zich (3) het omslagpunt aandient voor een nieuwe structuur en alle ervaringen worden vastgelegd. 

 

.

BETER, SLIMMER EN WENDBAARDER

Deze training op maat geeft de werkvloer een praktische handleiding waarmee ze flink kunnen oefenen en experimenten om zelf oplossingen en werkmethodes aan te dragen voor weerbaarheid en groei! En daarmee zelf de performance in de hand te houden. Optimale betrokkenheid voor optimale draagvlak. 

NEEM CONTACT OP VOOR EEN VRIJBLIJVENDE PRESENTATIE > 

 

.

ENERGIEK LEIDERSCHAP

De training is succesvol als de leider de teams daarvoor ruimte geeft. Het vereist een energieke instelling van motiveren en stimuleren voor draagvlak op de werkvloer. Om te transformeren van leider naar energiek leider is een speciaal coachingstraject in het leven geroepen.

GA NAAR ENERGIEK LEIDERSCHAP >    

 

LET'S PERFORM

ALLES WETEN OVER COLORYOURTEAM EN DE TRAINING? 

Bel of whatapp mij op 06 55 150 193 of via contact. 

FRED ZIJNSTRA