• darkblurbg
    LET'S PERFORM
  • darkblurbg

WE KUNNEN VERBETEREN

Op de werkvloer is er de dagelijkse spanning. Soms gaat het een tijdje goed en dan opeens gedoe! Het ligt niet zozeer aan de inhoud van het werk, de werkvloer weet wat ze kan en wat ze moet doen. Maar in gebrek aan structuur in de uitvoering en in de performance. En plotseling wreekt zich dat. Spreken we met elkaar nog dezelfde taal? 

 

COLORYOURTEAM

Als de fut eruit is en we lopen als team tegen onze grenzen aan, is het tijd voor herbezinning. Maar geen tijd om weer een ellenlang traject te moeten afgaan. Hoeveel initiatieven waren er niet? En was het resultaat altijd duidelijk? Dat kan anders met COLORYOURTEAM voor betere team performance. Kleurrijk, energiek en concreet!

 

.

PERFORMANCE SCHERPER KRIJGEN

COLORYOURTEAM is een agile interventie voor herstel van duidelijkheid en verantwoordelijkheid op de werkvloer. Met een nieuw doel, een gewenste situatie. Voor rust, overzicht en focus op waardecreatie. Voor beter, slimmer en wendbaarder werken. Een interventie om de team performance weer scherp te krijgen.  

 

.

OP NAAR EEN GEWENSTE SITUATIE

Hoe pakken we de performance aan? Het team stelt de gewenste situatie (visie) vast. Dat kan een herijking zijn van het werkproces of een nieuw doel. De huidige situatie, hoe we nu werken, wordt eveneens goed in kaart gebracht. Vanuit beide situaties volgt een opsomming van punten die het team in de vooruitgang zet (driving forces) en welke die de vooruitgang tegenhoudt (restraining forces).

 

.

WERKEN AAN VOORUITGANG

Daarvoor gebruik ik (1) Kurt Lewin’s* Force Field Analysis (krachtenveldanalyse). Uit de analyse zal blijken aan welke punten expliciet getrokken moet worden om een kanteling naar de gewenste situatie tot stand te brengen. Met die uitkomst gaat het team als opdracht via het (2) Scrum Framework model aan de slag om concrete voorstellen voor verbeteringen te doen in uitvoering en performance. 

 

.

UITROLLEN VAN DE VOORSTELLEN

Na groen licht van de verbeteringsvoorstellen door het bestuur, gaat het team via (3) het 3-Phase Change Process (driefasenmodel) verder en rolt het de voorgestelde verbeteringen verder uit, communiceert, experimenteert en past aan tot uiteindelijk een nieuw werkproces het licht ziet en iedereen tevreden over is. 

 

.

GEWENSTE SITUATIE IS REALITEIT

Na einde van het driefasenmodel (Reinforce the Change) is de gewenste situatie de nieuwe realiteit. Is het werk opnieuw gedefinieerd met een hernieuwde balans op de werkvloer voor structuur in de uitvoering én in de performance. Een gewenste situatie in wendbaarheid en een permanente instelling van ontwikkelen en verbeteren. 

 

* Kurt Lewin (1890-1947) was pionier op het gebied van toegepaste psychologie en grondlegger van de eerste groepsdynamica studies en organisatieontwikkeling.

 

ENTHOUSIAST?

COLORYOURTEAM is een heel praktisch en concrete methode om team performance te verbeteren. Ik geef je graag een persoonlijke toelichting en presentatie.

Bel of whatapp mij op 06 55 150 193 of via contact. 

FRED ZIJNSTRA