• darkblurbg
  • darkblurbg

OPTIMAAL WAARDE CREËREN VOOR KLANTEN 

Aandacht, waardering en autonomie. Samenwerken en zelfsturing. Een cultuur op de werkvloer waar leren en continue verbeteren de organisatie pro-actiever en slagvaardiger maakt. Als energiek leider stel je teams en mensen in staat om optimaal waarde te creëren, door soepel en wendbaar te zijn. Door balans te brengen in MENS, WERK & OMGEVING.

 

MENS

.

Bij 'MENS' gaat het om de ruimte die teams en mensen krijgen om verantwoordelijkheid voor elkaars werk te nemen. Door met elkaar doelen te stellen en afspraken te maken. En als energiek leider te vertrouwen op hun prestaties en betrokkenheid. Daarbij horen gevoelens van veiligheid, waardering, autonomie, groeimogelijkheden, afwisseling in werk en goede arbeidsomstandigheden. Ruimte voor beweging en tijd voor rust, ontspanning en reflectie.  

 

WERK

.

'WERK" is leren en continue verbeteren. Om sneller tot innovatieve ideeën te komen, producten te maken en de klant voorop te stellen. Door ervaringen te delen, verspilling op de werkvloer tegen te gaan en onduidelijkheden weg te nemen. Het gaat hier om het stimuleren van bevlogenheid en plezier. Het werk moet daarop worden afgestemd en ingericht. Elkaar ontmoeten, de collegialiteit verbeteren, sfeer en goede werkafspraken maken. Zo komen succesvolle producten tot stand. 

 

OMGEVING

.

.

Teams en mensen gedijen in een hybride 'OMGEVING' die uitdaging, motivatie en samenwerking fasciliteert. Met verschillende locaties - ook buiten kantoor - om te werken, te ontmoeten, te vergaderen en te brainstormen. Waarbij overal de identiteit van de organisatie zichtbaar en voelbaar is: over wie we zijn, onze missie, wat we doen en hoe we onze doelen met elkaar willen bereiken. 

 

[COVID-19]

Door de pandemie is het werk flink verschoven van kantoor naar thuis. Werken op afstand via videocalls vergen nieuwe vaardigheden en samenwerking. Door anders te denken en te werken ontstaat een ander patroon en verantwoordelijkheid. Een werk/privé balans die leert om te sturen op vertrouwen. Niet op controle en angst. Onderzoek wijst uit dat de arbeidsproductiviteit er op vooruit gaat, de rust toeneemt en de betrokkenheid zelfs groter maakt.

 

ENERGIEK LEIDERSCHAP

.

.

Het faciliteren van een werkvloer met de juiste balans in 'MENS WERK & OMGEVING' is alleen mogelijk als jij als leider je zegen eraan geeft. En daarmee jouw teams en mensen in staat stelt om de doelen te halen die jij voor ogen hebt. Jij zet de koers uit, en bent aanjager van de transitie. Teams en mensen kijken naar jouw daden. Om je daarbij te helpen heb ik een speciaal programma opgezet. IMPROVEYOURSTYLE, voor jouw aansprekende persoonlijkheid en stijl. 

VAN GEWOON LEIDERSCHAP NAAR ENERGIEK LEIDERSCHAP!

Lees meer over IMPROVEYOURSTYLE