• darkblurbg

UW organisatie vitaal en inspirerend inrichten, verloopt in 3 fases. 

 

 

FASE 1 

Missie & Visie 

Hier gaat het over de kernwaarden van uw bedrijf. Over uw waarden en normen. Over wat u wilt bereiken, en wat u belangrijk vindt. Welke doelen u nastreeft en op welke wijze die van invloed zijn op uw medewerkers en de werkomgeving. Dit is nodig om het vertrekpunt en de kaders vast te stellen voor de stap naar een nieuwe situatie.  

Inventariseren 

De huidige situatie wordt onder de loep genomen. Wat speelt er nu op de werkvloer en wat is de wens voor de toekomst? Waarom is verandering noodzakelijk en is medewerking van iedereen daarbij nodig? Wat willen we bereiken met vitaliteit, werk en een nieuwe omgeving? Welk gedrag hoort daarbij? In deze fase is veel interactie met management en medewerkers.

Concretiseren 

Met elkaar komen we tot vaststelling van ideeën en wensen voor de toekomst. Verwoord in een aansprekende boodschap en een heldere strategie. 'Daarmee is het ons verhaal en gaan we aan de slag.'   

FASE 2  

Uitwerken 

De boodschap en strategie worden verrijkt met workshops, discussies, brainstorming en moodboards. Hoe vinden we dat onze toekomstige werkomgeving eruit moet komen te zien? Op welke manier kunnen we efficiënter werken, vitaler, flexibeler en ook effectiever? Maar letten we in de nieuwe situatie ook voldoende op onszelf en kunnen we goede afspraken maken over de invulling van vitaliteit en samenwerken?  

Faciliteren 

De uitgewerkte voorstellen worden omgezet in visuele ontwerpen en plattegronden van de nieuwe werkomgeving. Met uitwerkingen, activiteiten en zones voor de indeling, vloeren, kleurgebruik, wanden, meubilair, akoestiek etc. Ook de invulling van vitaler samenwerken komt aan bod. Boodschap en strategie worden in deze fase concreet en tastbaar. 

FASE 3  

Realisatie

Hier vindt de feitelijke vernieuwing en verbouwing plaats op basis van het definitieve ontwerp, wensen en eisen. 

Ingebruikname 

Wanneer de nieuwe werkomgeving is gerealiseerd volgt de ingebruikname. Dit betekent voor directie, managers en medewerkers, het implementeren van vitaliteit en nieuwe methoden van samenwerken. Hier spreken we met elkaar ook ‘spelregels’ af. Over gebruik van de faciliteiten en het werken met elkaar in een vitale, energieke en moderne werkomgeving. 

<<<