• darkblurbg

WERKOMGEVING ALS ZUURSTOF VOOR CREATIVITEIT  

Als mensen weten wat hen bindt, zijn ze beter in staat om als team zelf de veranderingen naar zich toe te trekken en vorm te geven. En niet af te wachten tot hen iets overkomt. Daarbij wordt een beroep gedaan op elkaars creativiteit om met ideeën en wensen te komen. Over hoe we te werk gaan, waar de knelpunten zijn en verbeteringen mogelijk. Waar belemmeringen liggen en wat ons juist vooruit brengt. Voor experimenteren en ontdekken. 

 

 

Creativiteit is niet iets dat gestuurd kan worden. Er is een omgeving voor nodig waarin creativiteit gedijt en opborrelt. Een ruimte met beelden en een inrichting die iets zeggen over het DNA van de organisatie. Met een krachtige zelfbewuste boodschap die mensen stimuleert en bij de les houdt. Een lerende omgeving! Het brein bereidt zich dan gemakkelijker voor op komende veranderingen, het prepareert zich op voorhand in het zoeken naar oplossingen.   

 

   

 

CREATIVITEIT STIMULEERT DE WERKSFEER  

Een energieke werkomgeving bevordert een goede sfeer met collegialiteit, transparantie en interactie. Als het klimaat vertrouwen oproept brengen teams en mensen sneller nieuwe ideeën voor veranderingen in. Er wordt gebrainstormd en gediscussieerd. Over nieuwe technologieën en ontwikkelingen en hoe daarop het beste in te haken is. Er is samenwerking tussen verschillende afdelingen. Teams worden sneller eigenaar van de veranderingen die ze zelf aandragen.   

 

         

 

CREATIVITEIT VOELEN EN ERVAREN 

Visies en identiteit winnen aan kracht als teams en mensen daadwerkelijk zien dat er naar toe wordt gewerkt. Rapporten, verslagen en notities ten spijt, beelden en inrichting zorgen voor meer gevoel en emotie. Precies dat wat nodig is om verbinding te maken. Het zijn zichtbare aanjagers naar de gewenste eindsituatie toe. Een nieuwe werkomgeving is het middel om de nieuwe situatie te voelen en te ervaren. En van daaruit verder te bouwen. Inzet en betrokkenheid worden fysiek en tastbaar beloond. Het maakt veranderen aantrekkelijker, spannender en ook veel leuker!