• darkblurbg

WERKOMGEVING ALS ZUURSTOF VOOR CREATIVITEIT

 

Vitale en bevlogen medewerkers staan meer open om met elkaar samen te werken werken. En staan ook meer open om het werk flexibeler en beter te organiseren. Door ook continue van elkaar te leren. Een modern bedrijf stuurt primair aan op resultaat van het werk. En controleert niet op aanwezigheid.

 

 

Het betekent dat medewerkers met elkaar zelf het werk verdelen en daarover afspraken maken. Natuurlijk op tijd opleveren, maar minder volgens traditionele patronen. De digitale techniek helpt daarbij, op afstand vergaderen is heel gewoon en werkplekken hoeven ook niet op elk moment bezet te zijn. We kunnen beter onze tijd en beschikbaarheid indelen. Met meer rust en ruimte, minder stress en voor een goede privé/werkbalans.  

 

AGILE WERKT VOOR INNOVATIEVE TEAMS 

 

Letterlijk betekent 'Agile' wendbaarheid. Agile is ontstaan vanuit de IT-wereld waar de behoefte bestond om sneller en effectiever werkend software op te leveren. Tegenwoordig is de methode ook populair op organisatieniveau vanwege de goede ervaringen. De essentie is om in kort cyclische perioden (ca. drie weken) een werkbaar product op te leveren, dat waarde toevoegt aan wat de eindgebruiker belangrijk vindt. Teams zijn om die reden multidisciplinair samengesteld, zijn zelforganiserend en verbeteren zich continue. Het maakt organisaties niet alleen wendbaarder, maar ook vitaler en energieker. 

 

ZELFSTANDIG EN GECONCENTREERD WERKEN 

 

Het Nieuwe Werken - anders werken - faciliteert medewerkers om in teams Agile te werken, zonder teveel controle van bovenaf. Diversiteit speelt een belangrijke rol, dat zie je terug in verschillende werkstijlen. Kantoren van 'toen' zijn nu inspirerende en motiverende werkplekken, waar van alles gebeurt.  

 

 

SLIM INDELEN VAN WERKPLEKKEN 

 

Door 'activiteit gerelateerd' werkplekken in te delen, kun je werken waar en wanneer je maar wilt. Als je inspiratie hebt, is er ook een voorziening voor. Sommige medewerkers kiezen daarvoor een dynamische omgeving, anderen werken liever rustiger. Het hangt samen met de aard van het werk. Daarbij valt veel efficiëntie te behalen uit het maken van goede afspraken over vergadertijd, schone bureau’s, elkaars inbreng en aanwezigheid op de werkvloer.    

 

 

CREATIVITEIT STIMULEERT WERKSFEER 

 

Een energieke werkomgeving bevordert collegialiteit, transparantie en interactie. Als het klimaat vertrouwen oproept brengen teams en mensen sneller nieuwe ideeën voor veranderingen in. Er wordt gebrainstormd en gediscussieerd. Over nieuwe technologieën en ontwikkelingen en hoe daarop het beste in te haken is. Er is samenwerking tussen verschillende afdelingen. Teams worden sneller eigenaar van de veranderingen en ideeën die ze zelf aandragen.

   


    

DE VOORDELEN 

● STIMULANS VOOR OPTIMALE PRESTATIES ● INSPIRATIE VOOR IDEEËN EN CREATIVITEIT ● EFFICIËNTER MET ELKAAR WERKEN  ● VISITEKAARTJE VOOR DE ONDERNEMING ● FLINKE BESPARING OP HUISVESTINGSKOSTEN MOGELIJK 

 

 

ALWAYSTHESUN RICHT EEN NIEUWE WERKOMGEVING VOOR JE IN 

 

Vitaler werken kan niet zonder aanpassing van de werkomgeving. Visies en identiteit winnen aan kracht als medewerkers en teams daadwerkelijk zien waar de moderniseringsslag toe leidt. Een energieke werkomgeving motiveert om vitaal te zijn en tegelijkertijd efficiënt te werken. Alwaysthesun helpt jouw medewerkers om aan de nieuwe situatie te wennen en ook om Het Nieuwe Werken en werkmethodes als bijvoorbeeld Agile en Lean te omarmen.

WERKWIJZE >>>

 

 

CONTACT >>>