• darkblurbg

MIJN OPDRACHTGEVERS

Ervaringen op het gebied van commercie, communicatie, creativiteit, draagvlak en veranderingen over verschillende perioden.

 

   

INDRUK VAN OPDRACHTEN 

TERGOOI ZIEKENHUIS  > 2019 - 2019 

 • Advisering over invoeren duurzaamheid in het nieuw te bouwen ziekenhuis. 
 • Samenstellen van het transitieteam. 
 • Veranderconcept opgesteld om specialisten en mensen mee te krijgen in de transitie. 
 • Resultaat: handvatten gegeven om de verandering adequaat op te pakken.

VERZEKERAAR ZORGPROFESSIONALS NED. GEZONDHEIDSZORG (VvAA)  > 2019-2019 

 • Advisering terugdringen van het ziekteverzuim onder de aangesloten leden.
 • Conceptvoorstel voor een verandertraject.
 • Resultaat: voorstel als leidraad gebruikt voor interne discussies aanpak ziekteverzuim

NEDERLANDSE BROOD - BANKETBAKKERSVERENIGING (NBOV)  > 2017 - 2019 

 • Vertalen nieuwe visie en identiteit in communicatie en veranderstrategie. 
 • Uitvoering daar aangegeven, in huisstijl en communicatie naar de achterban.
 • Coachen van teams in acceptatie van de vernieuwing en nieuw IT-systeem.
 • Verandering fysieke werkplekken in de nieuwe stijl en uitstraling. 
 • Resultaat: een nieuwe wendbare organisatie gerealiseerd in een nieuwe kantooromgeving.   

PENSIOENFONDS GRAFISCHE BEDRIJVEN (PGB)  > 2015 

 • Verzorgen pensioencommunicatie naar aangesloten bedrijven. 
 • Toegankelijkheid verbeteren van IT- klantensysteem.
 • Verbeteren samenwerking tussen afdelingen en externe stakeholders. 
 • Jaarverslag sterker visualiseren en aantrekkelijker maken. 
 • Resultaat: kostenbesparing door vereenvoudigde uitwisseling gegevens en administratie. 

IRIS ZORG (GGZ-instelling)  > 2014 

 • Verslaafden aan alcohol met gedragsinterventies overreden om hulp te zoeken.  
 • Communicatie met huisartsen verbeteren om zich achter de hulpvraag te scharen. 
 • Meewerken aan programma om familie en vrienden in te schakelen bij herstel. 
 • Geholpen aan mediaplan en teksten geschreven voor website en social media.
 • Resultaat: Verminderen weerstand, verslaafden zijn eerder dan verwacht hulp gaan zoeken . 

ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS  > 2006 - 2009 

 • Opzetten intern communicatietraject voor afdeling Radiotherapie.  
 • Laboranten en mensen intensiever betrekken bij de historie van hun werk.
 • Samenwerking en overleg verbeteren en afspraken daarover maken.
 • Passie voor hun werk blijvend stimuleren met kunstprojecten.  
 • Relatie met patiënten verpersoonlijken door visuele presentaties van zichzelf over de afdeling.   
 • Resultaat: betrokkenheid met het werk vergroot, relatie met patiënten geïntensiveerd. 

STADSPODIA LEIDEN  > 2009 

 • Opdracht opvallende publiekstrekker (kunst) te maken voor monumentale Stadsgehoorzaal. 
 • Ontwikkelen unieke beleving muzikale omgeving in een nieuw jasje.  
 • Bestuur, artistiek management en mensen meeveranderen voor nieuw concept. 
 • Oude sfeer omgetoverd tot kleurrijk entree voor de grote zaal.   
 • Kostenefficiënte inzet met grote omarming publiek en personeel.
 • Resultaat: boven verwachting positieve reacties van bezoekers op de nieuwe kunstwerken.

STERN AUTOMOTIVE  > 2003 - 2009 

 • Eenheid in communicatie en styling financiële-, verzekerings- en leasingproducten, particulier en zakelijk markt. 
 • Veranderingen doorvoeren om het bedrijf uit de anonimiteit van backoffice-organisatie te halen. 
 • Opbouwen van corporate profilering en productontwikkeling zakelijke diensten.
 • Resultaat: communicatie sterk verbeterd, nieuwe aanvragen en betrokken salesmensen.    

BOSCH CAR SERVICE (Robert Bosch GMBH)  > 2003 - 2008 

 • Significante creatieve en commerciële bijdrage introductie concept in Benelux.
 • Veranderplan geschreven om garage’s te overtuigen zich hierbij aan te sluiten. 
 • Teamconcept geïntroduceerd als rolmodel voor in- en externe campagnes.   
 • Brainstorm en inspraak georganiseerd voor acceptatie nieuw concept. 
 • Neutraliseren weerstanden door actieve participatie. 
 • Resultaat: aanvragen om bij dit nieuwe concept aan te sluiten werden overtroffen. 

CALPAM BRANDSTOF EN OLIE  > 2005 - 2007 

 • Management geadviseerd met visieontwikkeling en nieuwe identiteit.
 • Implementatie en acceptatie verzorgd nieuwe koers intern.
 • Communicatieplan opgesteld voor externe stakeholders en klanten. 
 • Huisstijl en visualisatie ontwikkeld als concreet bewijs van verandering. 
 • Resultaat: Klantenbehoud, nieuwe toegevoegd. Betrokkenheid mensen verhoogd.

REAAL VERZEKERING  > 2000 - 2002 

 • Aansturen programma vereenvoudiging spaar- pensioen- en beleggingsproducten.  
 • Gedragsverandering stakeholders en aansporen om met één gezicht naar buiten te treden. 
 • Contacten naar klanten toegankelijker maken en verbeteren.  
 • Resultaat: Nieuwe koers positief ontvangen, relatie met moederbedrijf verstevigd en uitgebreid.

 

Ik praat u graag bij over andere interessante opdrachten

NAAR CONTACT >>