• darkblurbg
 • darkblurbg

ANDERS DENKEN EN WERKEN 

Aan de slag! Ik maak een concreet plan over hoe ik teams en mensen vitaler krijg door anders te leren denken en werken. Door balans te brengen in mens, werk en omgeving. Waarmee de wendbaarheid van de organisatie merkbaar en zichtbaar toeneemt. En iedereen beter is toegerust om met steeds nieuwe veranderingen om te gaan en verdere actie te ondernemen.

 

EN DE STAPPEN ERNAAR TOE 

1. COMMUNICATIE

Het begint met een centrale boodschap waarin wordt uitgelegd wat de redenen (WHY?) zijn voor meer wendbaarheid in het bedrijf, de koers en het doel van de verandering. Waarom een vitale mindset zo belangrijk is om de verandering in gang te zetten en tot een goed einde te brengen. 

2. CHANGE

De huidige situatie op de werkvloer wordt geïnventariseerd en tegen de nieuwe koers aangehouden. Mens, werk en omgeving komen aan de orde. Met antwoorden op de vraag welke vitale mindset en interventies nodig zijn om naar de gewenste situatie te komen en weerstanden te overwinnen. 

3. COACHING 

Teams en mensen gaan met de boodschap en hun bijdrage aan de slag (HOW?). Brainstormen discussiëren, vormgeven, overleggen om verantwoordelijkheid, samenwerking en werkomgeving in te vullen. Ik help met creativiteit, workshops en begeleiding en maak veel inzet en enthousiasme los.

4. INVOERING 

Uit het voorgaande volgen nieuwe overlegstructuren, procedures en processen voor in de praktijk. De nieuwe manier van denken en werken krijgt vorm. We vieren tussentijdse successen. En terugval naar de oude situatie moet worden voorkomen. 

5. GO! 

Wat met elkaar is vastgelegd wordt stap voor stap de standaard in werken en omgang met elkaar. Er volgt nieuw balans in mens, werk en omgeving. Teams en mensen helpen elkaar om weerstanden te overwinnen en voor collegialiteit, inspiratie en leren te gaan. De nieuwe realiteit op de werkvloer is daar. GO for it! 

EVALUATIE 

Na verloop van tijd is het goed om ervaringen te evalueren. Komen verwachtingen uit? Is bijstelling nodig? Dringt de nieuwe koers door in de cultuur? Net als een plant, het nieuwe denken en werken heeft voortdurend voeding en aandacht nodig!

HET RESULTAAT

Alle stappen stem ik zorgvuldig met verantwoordelijken af en bouw meetmomenten in. Doel is een goed eindresultaat voor alle betrokkenen. Dan volgt ook het moment dat teams en mensen ervaringen en het geleerde zelfstandig verder kunnen uitbouwen en verfijnen. Permanent werken aan vitaliteit en wendbaarheid. 

 

 

SNEL RESULTAAT MOGELIJK 

" In drie tot zes maanden tijd kan een verandering in denken en werken al leiden tot het uitproberen van nieuwe vormen van overleg en samenwerken. Teams en mensen gaan actief met vitaliteit en wendbaarheid aan de slag. Er is beweging en de eerste tastbare resultaten tekenen zich af.’"

VOORBEELDEN INZET 

OP ORGANISATIENIVEAU 

 • Concretiseren visie en ambitie
 • Draagvlak krijgen voor nieuwe koers en strategie
 • Ontwikkelen van bijbehorende nieuwe identiteit
 • Helpen bij digitale transities
 • Opzet en uitvoering interne communicatiestrategie
 • Vitaal gedrag en activiteit gerelateerd samenwerken
 • Inrichten van bijpassende nieuwe werkomgeving 

OP AFDELINGSNIVEAU 

 • Werken met zelfsturing
 • Beter samenwerken tussen afdelingen 
 • Verbetering onderlinge communicatie 
 • Verminderen weerstand bij veranderingen 
 • Komen tot betere besluiten en uitvoering 
 • Ontwikkelen van vitaal leiderschap
 • Werken met Agile/scrum methodieken

NAAR PORTFOLIO >>