• darkblurbg
  • darkblurbg

HET BRENGEN VAN BALANS 

Wanneer ik anders denken en werken bij teams en mensen stimuleer streef ik om balans te brengen in mens, werk en omgeving. De basis voor een vitale mindset, het overwinnen van weerstanden en groei naar een wendbare organisatie. Het komt in feite neer op het tonen van vitaal leiderschap! 

 

MENS

Hier betekent vitaal leiderschap, de ruimte die teams en mensen krijgen om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en het vertrouwen in hun prestaties. Daarbij horen gevoelens van veiligheid, waardering, autonomie, groeimogelijkheden, afwisseling in werk en goede arbeidsomstandigheden. Maar ook ruimte voor voldoende beweging, de beschikking over gezonde lunches en genoeg tijd voor rust en ontspanning. Met een goede privé/werk balans.      

 

WERK

De uitdaging is hier om de samenwerking te verbeteren, om beter en sneller met innovatieve ideeën te komen en producten te maken. Ervaringen te delen met elkaar, verspilling tegen te gaan en onduidelijkheden weg te nemen. Het gaat hier ook om het stimuleren van bevlogenheid en plezier. Het werk moet daarop worden ingericht, elkaar vaker ontmoeten, collegialiteit verbeteren en goede werkafspraken maken met elkaar. Het heeft vooral met een goede werksfeer te maken. 

 

OMGEVING 

Teams en mensen gedijen in omgeving die vitaal leiderschap, beweging, ontspanning en samenwerking stimuleert en fasciliteert. Zoals met concentratieplekken, variaties in werk- en vergaderruimtes, informele ontmoetingen, goede IT-voorzieningen, ergonomisch meubilair, met licht en een groene omgeving. Alles is ingesteld om de mindset vitaal te houden en te stimuleren. En natuurlijk is goede koffie onontbeerlijk! 

 

NAAR INSPIRERENDE PUBLICATIES OVER VITALITEIT EN OMGEVING >>