• darkblurbg

Stilstaan is achteruitgang     

De wereld is constant in beweging. Op nieuwe visies zit simpelweg een houdbaarheidsdatum. Het is voortdurend om je heen kijken wat er gebeurt. Twijfels slaan toe, neem ik wel de juiste beslissingen? Wat is de impact ervan? In een veranderende wereld is het zaak om eenheid te tonen. Sterke en flexibele teams kunnen dat. Daarin past geen strikte hiërarchie, beslissingen worden met elkaar genomen en gedragen. Met elkaar de schouders eronder om veranderingen het hoofd te bieden, sterker nog, om die voor te zijn.

 

 

Stimuleren en inspireren  

Verantwoordelijkheid nemen, een goede afstemming met elkaar en gezamenlijke besluitvorming. Teams die zichzelf kunnen managen stimuleren en inspireren elkaar, ze zijn zelfsturend en kunnen de veranderingen het beste aan. Deze teams eigenen zich dan ook de nieuwe visie en identiteit het snelst toe. Ze leren en verbeteren zichzelf en tonen meer plezier, inzet en betrokkenheid bij wat ze doen.

 

 

'Goed samenwerken bevordert creativiteit en betrokkenheid voor een optimaal resultaat.' 

 

Alwaysthesun haalt het beste uit uw team     

ALWAYSTHESUN helpt en coacht teams om zich te richten op de nieuwe koers. Door duidelijk te maken waar het om gaat, wat er van de teamleden verwacht wordt en goede afspraken te maken over elkaars rol. Goede communicatie leidt tot goed samenwerken. ALWAYSTHESUN creëert draagvlak, schenkt vertrouwen en verzacht de weerstand om te veranderen. Met oprechte aandacht. Elk teamlid denkt en beslist mee. 

 

 

 

 'Goede communicatie is goed samenwerken. But it takes more to tango.'