• darkblurbg

ZONDER COMMUNICATIE GEEN VERANDERING

Veranderingen in organisaties zijn er in allerlei varianten. Zoals het veranderen van de koers van de organisatie (strategie), of een verandering over alles wat formeel is vastgelegd en afgesproken (structuur). Of een cultuurverandering, waarbij het gaat om de normen en waarden binnen een organisatie. In alle gevallen is goede interne communicatie essentieel om het proces van verandering te doen slagen. Ideeën voor verbetering en vernieuwing krijgen vorm als informatie beschikbaar is en de uitwisseling van ideeën wordt aangemoedigd. (Rosabeth Moss Kanter 1994)   

 

 

Goede communicatie is goed samenwerken. 

 

TEAMS, SAMENWERKEN EN INSPIRATIE

Het is belangrijk dat teams zo snel mogelijk met de nieuwe informatie aan de slag gaan. Om met nieuwe ideeën te komen voor de invulling en uitvoering en ook om knelpunten en zorgen op te sporen. Beslissingen worden met elkaar genomen en gedragen. Teams die zichzelf kunnen managen stimuleren en inspireren elkaar en zijn zelforganiserend. Op die manier krijgt de verandering ook handen en voeten, wordt het verhaal concreet en gaat de nieuwe visie en identiteit voor iedereen leven. De implementatie in de organisatie van een nieuwe manier van werken, van anders denken en doen, verloopt daardoor soepeler. 

 

 

 

ALWAYSTHESUN HAALT HET BESTE UIT UW TEAM BOVEN 

ALWAYSTHESUN helpt en coacht teams en mensen met het adopteren van de nieuwe koers. Door duidelijk uit te leggen waar het om gaat, wat er van iedereen verwacht wordt en met het maken van afspraken over elkaar rol. Dat gebeurt in brainstormsessies, werkoverleggen en workshops. ALWAYSTHESUN creëert draagvlak, schenkt vertrouwen en verzacht de weerstand om te veranderen. Met oprechte aandacht. Elk teamlid denkt en beslist mee.