• darkblurbg

Selectie 

Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging

LET INSPIRATION WORK wordt op dit moment concept ingevoerd bij de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). Deze ondernemersvereniging herpositioneert haar beleid en strategie. Ondernemerschap, werkgeverschap en vakmanschap zijn in de communicatie opnieuw gedefinieerd. Nieuw gedrag en handelen bij de medewerkers volgen en ondertussen wordt de fysieke werkomgeving aangepast. De nieuwe visie en indentiteit zijn tastbaar en concreet.' De resultaten zullen later in een aparte case worden behandeld.   

Bosch Car Service 

Ik heb een belangrijke creatieve én commerciële bijdrage geleverd aan de introductie in de Benelux van Bosch Car Service, een universeel garageconcept van Robert Bosch GmbH. Bosch is de grootste leverancier van auto-onderdelen ter wereld. Voor de introductie heb ik het team-concept geïntroduceerd, dat als richtsnoer gold voor alle communicatie vanuit de aangesloten garagebedrijven. Door het succes van de campagne sloten zich onverwacht meer nieuwe leden bij het garageconcept aan. Bosch Car Service is nu marktleider in Nederland met ca. 380 garages.

Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB)

Bij Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) maakte ik deel uit van het team dat de pensioen- communicatie verzorgde. Pensioencommunicatie is aan strikte regels gebonden. Voor het werkgeversdeel heb ik de methodiek, waarmee gegevens van deelnemers in het klantensysteem ingevoerd worden, eenvoudiger en inzichtelijker gemaakt. Dit in nauwe samenwerking met andere afdelingen. Het kwam de efficiency in de communicatie naar werkgevers toe sterk ten goede.

Voor het PGB jaarverslag 2014 vertaalde ik de kernboodschap - het hebben van een goed pensioen - in een serie van vijf portretten met vijf individuele, soms emotionele, verhalen. Doel was om stakeholders te laten ervaren waar het dagelijkse werk van PGB om draait; deelnemers niet in een financieel gat te laten vallen. Mijn inbreng kreeg een doorvertaling naar de werkvloer. Het maakte de eigen medewerkers wederom duidelijk dat hun werk primair gaat over mensen die voor hun geluk later, afhankelijk zijn van hun inzet en betrokkenheid.

Stern Automotive

Voor Stern Automotive, de grootste autodealerorganisatie van Nederland, heb ik gezorgd voor eenheid in de communicatie en styling van alle financiële-, verzekerings- en leasingproducten, zowel voor de particuliere als zakelijke markt. Het doel was om het bedrijf uit de anonimiteit van backoffice-organisatie te halen. Mijn inbreng werd de opmaat voor een corporate profilering. Voor de leasingproducten heb ik ook regionale campagnes opgezet. Daarnaast heb ik inhoudelijk meegewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe zakelijke producten.

ARM Autoleasing 

Voor ARM Autoleasing (onderdeel van het voormalig Kroymans) heb ik creatief en inhoudelijk gewerkt aan de lancering van vier nieuwe leaseproducten. Ik heb het marktplan geschreven, de propositie vastgesteld en gezorgd voor een nieuwe huisstijl. De identiteit van ARM Autoleasing werd door de nieuwe marktbenadering uitgebouwd tot een van de meest klantvriendelijke en prijsbewuste bedrijven in de branche. Verder heb ik klanttevredenheidsonderzoeken opgezet en helpen begeleiden.

Calpam SMD 

Calpam SMD olie en vetten ontstond uit een management-buyout van de Franse Bolloré Group. Ik kreeg de opdracht om de re-branding van het merk Calpam op mij te nemen. Ik introduceerde een nieuwe productpresentatie, een nieuwe huisstijl, tools voor retailadvertising en een webshop met een bestellijst voor alle producten. Naar stakeholders toe werd voortaan op een opener en helderder manier gecommuniceerd. Mijn aanpak legde het fundament neer voor verdere groei.

Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

Voor de afdeling Radiotherapie van Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis heb ik drie interne communicatietrajecten in de vorm van kunstobjecten en portretten opgestart en begeleid. De trajecten hadden tot doel om medewerkers en laboranten intensiever bij de identiteit en het werk van hun afdeling te betrekken. Er ontstond meer onderling begrip en de betrokkenheid groeide. De relaties met de patiënten werden persoonlijker en dat bleek weer positief uit te werken op hun herstelproces. Ik heb ook conceptueel, inhoudelijk en tekstueel meegeholpen aan de ontwikkeling van hun eerste website.

Onder X-Ray Heroes werd o.a. op de site van Radiotherapie een wervingscampagne opgezet om jonge mensen voor het gespecialiseerde vak van laborant te interesseren. Ik heb de propositie en ’heroes’ creatief helpen opzetten en heb voor de gepersonifieerde mailing en de gimmicks gezorgd. De afdeling kreeg precies het aantal aanmeldingen voor de opleiding waarom het vroeg.

Iriszorg 

Voor Iriszorg, een organisatie die mensen helpt om hun leven weer op te pakken, schreef ik alle teksten voor hun programma ’PlanMorgen’ gericht op alcoholverslaafden. De teksten hadden een heel specifiek doel; alcoholverslaafden overreden om hulp te zoeken voor hun verslaving, ondanks gevoelens van schaamte. De teksten richtten zich eveneens op huisartsen, familieleden, werkgevers en professionele hulpverleners. Teksten over dit taboe mochten vanwege het delicate karakter niet te confronterend geschreven zijn.

Stadspodia Leiden

De Stadsgehoorzaal (onderdeel van de Stadspodia) in Leiden had een aantal jaar geleden een ingrijpende verbouwing ondergaan. De zalen werden opnieuw ingericht, de akoestiek verbeterd. Voor een van de entrees heb ik de aankleding verzorgd. Het doel was om met een sterke beleving van de identiteit de bezoekers als het ware de hoofdzaal ’in te trekken’ voor een ultieme muzikale ervaring. Het voorspel daartoe kwam terug op de wanden in de vorm van grote kunstzinnige en kleurrijke portretten van beroemde zangers in combinatie met hun componisten. Met een simpele en kostenefficiënte ingreep werd maximaal effect bereikt. De nieuwe sfeer werd door het publiek meteen in de armen gesloten.

Reaal 

Van het toenmalige Reaal Verzekering kreeg ik de opdracht om voor hun spaar-, pensioen-, en beleggingsproducten de teksten te vereenvoudigen en tegelijk in een passende vormgeving te zetten. Doel was om de informatie toegankelijker en begrijpelijker te maken, zodat hun klanten betere en weloverwogen beslissingen konden nemen.

DAS 

Vergelijkbaar was de opdracht van DAS Rechtsbijstand. Ook hier ging het om een pakkende tekst die hun producten en de juridische onderbouwing daarbij, leesbaarder maakte. De gunning voor deze opdrachten kreeg ik omdat ik veel kennis over het in de markt zetten van verzekeringsproducten had opgedaan.

Auto Lease Midden Nederland 

Hoe maak je van een bescheiden speler als Autolease Midden Nederland (ALM) een concurrent waar maatschappijen als Leaseplan en Arval op z’n minst rekening mee houden? Door in de communicatie van ’klein’ juist een kracht te maken. Een kleiner bedrijf is doorgaans toegankelijker, kan sneller iets regelen en kent z’n klanten door en door. Deze propositie zette ik om in een campagne met persoonlijke verhalen van de vier adviseurs, waarin ze vertelden over hun bevlogenheid om klanten te helpen, aangevuld met intrigerende zwartwit foto’s van zichzelf. De pay-off ’mensen maken leasing’ maakte de communicatie verder af. De propositie maakte van ALM een niche-speler bij uitstek waar het tot op de dag van vandaag - zeker in de groei - nog van profiteert.