• darkblurbg

Selectie voorbeelden

Tergooi Ziekenhuis 

 • Advisering over invoeren duurzaamheid in het nieuw te bouwen ziekenhuis. 
 • Samenstellen van het transitieteam. 
 • Veranderconcept opgesteld om specialisten en medewerkers mee te krijgen in de transitie. 
 • Resultaat: handvatten gegeven om de verandering adequaat op te pakken.

Tergooi Ziekenhuis

Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) 

 • Vertalen nieuwe visie en identiteit in communicatie en veranderstrategie. 
 • Uitvoering daar aangegeven, in huisstijl en communicatie naar de achterban.
 • Coachen van teams in acceptatie van de vernieuwing en nieuw IT-systeem.
 • Verandering fysieke werkplekken in de nieuwe stijl en uitstraling. 
 • Resultaat: een nieuwe wendbare organisatie gerealiseerd in een nieuwe kantooromgeving.   

 Pensioenfonds Grafische Bedrijven

Iriszorg (GGZ-instelling)

 • Gezorgd voor eenheid in de communicatie en styling van alle financiële-, verzekerings- en leasingproducten, zowel voor de particuliere als zakelijke markt. 
 • Veranderingen doorvoeren om het bedrijf uit de anonimiteit van backoffice-organisatie te halen. 
 • Opbouwen van corporate profilering en productontwikkeling zakelijke diensten.
 • Resultaat: communicatie sterk verbeterd, nieuwe aanvragen en betrokken salesmedewerkers.    

Iriszorg

Bosch Car Service (Robert Bosch GMBH)

 • Significante creatieve en commerciële bijdrage introductie concept in Benelux.
 • Veranderplan geschreven om garage’s te overtuigen zich hierbij aan te sluiten. 
 • Teamconcept geïntroduceerd als rolmodel voor in- en externe campagnes.   
 • Brainstorm en inspraak georganiseerd voor acceptatie nieuw concept. 
 • Neutraliseren weerstanden door actieve participatie. 
 • Resultaat: aanvragen om bij dit nieuwe concept aan te sluiten werden overtroffen. 

Bosch Car Service

Stern Automotive

 • Gezorgd voor eenheid in de communicatie en styling van alle financiële-, verzekerings- en leasingproducten, zowel voor de particuliere als zakelijke markt. 
 • Veranderingen doorvoeren om het bedrijf uit de anonimiteit van backoffice-organisatie te halen. 
 • Opbouwen van corporate profilering en productontwikkeling zakelijke diensten.
 • Resultaat: communicatie sterk verbeterd, nieuwe aanvragen en betrokken salesmedewerkers.    

Stern Automotive

Calpam SMD (Brandstof en Olie)  

 • Management geadviseerd met visieontwikkeling en nieuwe identiteit.
 • Implementatie en acceptatie verzorgd nieuwe koers intern.
 • Communicatieplan opgesteld voor externe stakeholders en klanten. 
 • Huisstijl en visualisatie ontwikkeld als concreet bewijs van verandering. 
 • Resultaat: Klantenbehoud, nieuwe toegevoegd. Betrokkenheid medewerkers verhoogd.

Calpam SMD

Reaal Verzekering

 • Aansturen programma vereenvoudiging spaar- pensioen- en beleggingsproducten.  
 • Gedragsverandering stakeholders en aansporen om met één gezicht naar buiten te treden. 
 • Contacten naar klanten toegankelijker maken en verbeteren.  
 • Resultaat: Nieuwe koers positief ontvangen, relatie met moederbedrijf verstevigd en uitgebreid. 

Reaal 

<<<