• darkblurbg

INSPIRATIE WERKT, EEN NIEUWE MANIER VAN DENKEN EN DOEN   

INSPIRATIE WERKT verandert uw organisatie in een inspirerende werkomgeving waar gemakkelijker wordt samengewerkt aan nieuwe producten en dienstverlening. In een omgeving waar ideeën worden geboren, creativiteit gedijt en de nieuwe visie en identiteit tot ieders verbeelding spreekt. INSPIRATIE WERKT staat voor meer plezier, inzet en betrokkenheid van iedereen op de werkvloer. Dan gebeurt er iets!   

 

Waar gaat het over bij het veranderen?   

 

MET EEN CONCRETE EN TASTBARE AANPAK 

INSPIRATIE WERKT begint met het vaststellen van het gemeenschappelijk doel: wat wilt uw organisatie bereiken met de nieuwe visie en identiteit? Hoe krijgen we de acceptatie rond, hoe voeren we het uit en in welke vorm gieten we het? En op welke manier verankeren we het in de organisatie? Is er wellicht nog extra vooronderzoek nodig? Antwoorden als basis voor een aanpak in 3 fases. 

 

 

1. COMMUNICATIEMANAGEMENT

Hier wordt de aanzet gegeven tot veranderen van het denken. Met het invullen van het interne verhaal achter uw nieuwe visie en identiteit. Waarom is de verandering noodzakelijk en is hulp en medewerking van iedereen nodig? Welke invloed heeft het op het werk? Hoe gaan we ermee om? Organisatie, teams en mensen worden in deze fase nauw betrokken bij de invulling en uitvoering van de verandering. En dat betekent actieve betrokkenheid en meedenken van iedereen over de ingeslagen koers.  

2. VERANDERMANAGEMENT

Na verandering van denken staat de weg open voor verandering van het gedrag. Oude patronen vervallen, een nieuw werkklimaat tekent zich af. Leren, discussiëren, experimenteren en samenwerken. De cultuur kantelt naar een andere invulling en betekenis. Groeps- en individuele coaching begeleiden waar nodig het proces. Tussentijdse successen worden met elkaar gevierd. Dan volgt het momentum. Nieuwe werkvormen ontstaan en worden in uw organisatie opgenomen. Visie en identiteit zijn realiteit en dagelijkse zichtbaarheid op de werkvloer.   

Samenwerken en teams >   

3. OMGEVINGSMANAGEMENT

Naast het concreet maken van de nieuwe visie en identiteit is het essentieel dat de nieuwe koers ook voelbaar en tastbaar is in de eigen werkomgeving. Een onderscheidende inrichting, opvallende beelden en visualisaties maken energie vrij om blijvend anders te denken en te doen. Elke dag weer. De nieuwe werkomgeving is de verpersoonlijking van de nieuwe koers. Iedereen ervaart letterlijk een inspirerend klimaat dat het beste naar boven haalt en nieuwe uitdagingen stimuleert. Een wendbare organisatie die veranderingen snel oppakt en naar de hand zet. 

Creativiteit en werkomgeving >    

 

 

FLEXIBEL EN EFFECTIEF

De fases vormen een geheel, maar kunnen ook los van elkaar worden ingezet. U organiseert zelf de communicatie? Geen probleem. ALWAYSTHESUN neemt het verander- en omgevingsmanagement graag van u over. Het platform is flexibel van opzet en elke combinatie en samenwerking is mogelijk. Voor maximaal resultaat is het essentieel dat alle fases uiteindelijk aan bod komen en een geheel vormen. Veranderen met INSPIRATIE WERKT is stimulerend en uitdagend! Met een blijvend positief effect op lange termijn. 

 

 

DE WAARDE VAN INSPIRATIE OP DE WERKVLOER   

● Sneller draagvlak voor uw nieuwe visie en identiteit Meer plezier, inzet en betrokkenheid bij het werk ● Flexibele medewerkers ● Hogere arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim ● Verbetering van het bedrijfsresultaat ● Mensen willen graag bij uw bedrijf werken en blijven werken.

 

 

 

GEÏNSPIREERD? 

Bel Fred Zijnstra op 06- 55 150 193.