• darkblurbg

ZICHTBAAR VERANDEREN

LET INSPIRATION WORK is een effectieve werkwijze, een concept, om een organisatie te veranderen in een inspirerende werkomgeving waar gemakkelijker wordt samengewerkt aan nieuwe producten en dienstverlening. Waar een gevoel voor verbetering en innovatie heerst. Waar iedereen op een natuurlijke manier meehelpt aan de vooruitgang van het bedrijf. En de nieuwe visie en identiteit tot de verbeelding spreekt. Met elkaar werken aan een zichtbare verandering, concreet en tastbaar.

 

Waar gaat het over bij het veranderen?   

 

PLAN VAN AANPAK 

De verandering begint met het vastellen van het gemeenschappelijk doel: wat wil het bedrijf bereiken met de nieuwe visie en identiteit? Hoe gaan we het aanpakken, in welke vorm gieten we het, krijgen we alle stakeholders mee en op welke manier kunnen we het resultaat verankeren in de organisatie? En is wellicht nog extra onderzoek nodig? Het gaat in 3 fases. 

 

 

1. COMMUNICATIEMANAGEMENT

Hier wordt de aanzet gegeven tot veranderen van het denken. Met het invullen van het interne verhaal achter de nieuwe visie en identiteit. Waarom is de verandering noodzakelijk en is hulp en medewerking van iedereen nodig? Welke invloed heeft het op ons werk? Hoe gaan we ermee om? Iedereen wordt in deze fase nauw betrokken bij de invulling en uitvoering van de verandering. En dat betekent actieve betrokkenheid en meedenken over de ingeslagen koers.  

2. VERANDERMANAGEMENT

Na verandering van denken staat de weg open voor verandering van het gedrag. Oude patronen vervallen, een nieuw werkklimaat tekent zich af. Leren, discussiëren, experimenteren en samenwerken naar de nieuwe situatie toe. De cultuur kantelt naar een andere invulling en betekenis. Groeps- en individuele coaching begeleiden waar nodig het proces. Tussentijdse successen worden gevierd. Dan volgt het momentum. Nieuwe werkvormen ontstaan en worden in de organisatie opgenomen. Visie en identiteit zijn realiteit en dagelijkse praktijk in de uitvoering.   

Samenwerken en teams >   

3. OMGEVINGSMANAGEMENT

Naast het concreet maken van de nieuwe visie en identiteit is het essentieel dat de nieuwe koers ook voelbaar en tastbaar is in de eigen werkomgeving. Een onderscheidende inrichting, opvallende beelden en visualisaties maken energie vrij om blijvend anders te denken en te doen. Elke dag weer. De nieuwe werkomgeving is de verpersoonlijking van de nieuwe koers. Iedereen ervaart letterlijk een inspirerend klimaat dat het beste naar boven haalt en nieuwe uitdagingen stimuleert. Hiermee wordt de verandering ook stevig verankerd.

Creativiteit en werkomgeving >    

FLEXIBEL EN EFFECTIEF

De fases vormen een geheel, maar kunnen ook los van elkaar worden ingezet. U organiseert zelf de communicatie? Geen probleem. ALWAYSTHESUN neemt in dat geval het verander- en omgevingsmanagement van u over. Het concept is flexibel van opzet en elke combinatie is mogelijk. Voor maximaal resultaat is het wel essentieel dat alle fases uiteindelijk aan bod komen en een geheel vormen. 

 

 

DE WAARDE VAN LET INSPIRATION WORK  

● Sneller draagvlak voor uw nieuwe visie en identiteit Meer plezier, inzet en betrokkenheid bij het werk ● Flexibele medewerkers ● Hogere arbeidsproductiviteit ● Verbetering van het bedrijfsresultaat ● Mensen willen graag bij uw bedrijf werken 

 

 

Wilt u ook zichtbaar veranderen?     

Bel mij op 06 - 55 150 193. U kunt natuurlijk ook het contactformulier invullen. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten. 

Fred Zijnstra