• darkblurbg

Betrokkenheid bij de nieuwe visie en identiteit

Visie omschrijft wat de organisatie in de toekomst wil zijn. Identiteit is daar de verankering van. Het toewerken naar een eigen identiteit - wat ons bindt en houvast geeft - maakt dat we ons betrokken en herkenbaar voelen bij ons werk en hoe we met elkaar de wereld inkijken. 

 

 

Creativiteit als zuurstof voor visieontwikkeling  

Als mensen weten wat hen bindt, zijn ze beter in staat om als team zelf de veranderingen naar zich toe te trekken en vorm te geven. En niet af te wachten tot hen iets overkomt. Daarbij wordt een beroep gedaan op elkaars creativiteit om met ideeën en wensen te komen. Over hoe we te werk gaan, waar de knelpunten zijn en verbeteringen mogelijk. Waar belemmeringen liggen en wat ons juist vooruit brengt. Creativiteit is daarbij zuurstof voor visieontwikkeling. Voor experimenteren en ontdekken. 

 

 

Energieke werkomgeving   

Creativiteit is niet dat gestuurd kan worden. Er is een omgeving bij nodig waarin creativiteit gedijt en opborrelt. Een ruimte met beelden en een inrichting die iets zeggen over de ziel van de organisatie. Met een krachtige zelfbewuste boodschap die stakeholders stimuleert en bij de les houdt. Een lerende omgeving! Het brein bereidt zich dan gemakkelijker voor op komende veranderingen, het prepareert zich op voorhand in het zoeken naar oplossingen. Door samenwerking aan te gaan.   

 

   

 

Stimulerende werksfeer  

Een energieke werkomgeving bevordert een goede sfeer met collegialiteit, transparantie en interactie. Als het klimaat vertrouwen oproept brengen teams en teamleden sneller nieuwe ideeën voor veranderingen in. Er wordt gebrainstormd en gediscussieerd. Over nieuwe technologieën en ontwikkelingen en hoe daarop het beste in te haken is. Er is samenwerking tussen verschillende afdelingen. Teams worden sneller eigenaar van de veranderingen die ze zelf aandragen.   

 

         

 

Stimulerend werk   

Werkomgeving en werksfeer maken de weg vrij om vervolgens het eigen werk met meer plezier, inzet en betrokkenheid te doen. Werk kan echter ook zwaar zijn, gecompliceerd of gewoon te veel. Niet altijd even leuk dus. Maar als de omgeving en sfeer in goede harmonie zijn wordt het werk, ondanks de belasting, toch goed opgepakt. Dan gaan we er voor.     

 

   

 

Verbeelding van de visie  

Visies en identiteit winnen aan kracht als teams en teamleden daadwerkelijk zien dat er naar toe wordt gewerkt. Rapporten, verslagen en notities ten spijt, beelden en inrichting zorgen voor meer gevoel en emotie. Precies dat wat nodig is om verbinding te maken. Het zijn zichtbare aanjagers naar de gewenste eindsituatie toe. Een nieuwe inspirerende werkomgeving is het middel om de nieuwe situatie te voelen en te ervaren. En van daaruit verder te bouwen. Inzet en betrokkenheid worden fysiek en tastbaar beloond. Het maakt veranderen veel aantrekkelijker.