• darkblurbg
  • darkblurbg

EEN STERK TEAM IS EEN VITAAL EN WENDBAAR TEAM

De weg naar vitaliteit en wendbaarheid kent vele hobbels. Er worden van teams en medewerkers immers nieuwe prestaties verlangd, en daar is tijd voor nodig en vooral veel geduld. Mijn onafhankelijkheid daarbij is een groot voordeel. Ik zet eerder zaken op een rijtje, breng structuur aan en probeer direct weerstanden weg te nemen. Een systeem van anders denken en werken, een vitale mindset, is met elkaar aan de toekomst werken. Mijn aanpak:  

WORKSHOPS

Ik zet workshop en brainstorming op om tot een een nieuwe koers en doel te komen. Om sterkten en zwakten te lokaliseren. Over het benutten van kansen en creëren van draagvlak voor de nieuwe plannen. Het gaat om het uitwisselen van ideeën en mogelijkheden. Alle direct betrokkenen en leidinggevenden zitten om de tafel. Workshops zijn niet alleen nuttig, maar ook leuk en uitdagend om te doen. De motivatie van de deelnemers wordt enorm aangewakkerd en ieders mening telt.

 

  

COACHING 

Een nieuwe koers, samenwerken, fricties, onduidelijkheden, anders werken, introductie van nieuwe procedures etcetera. Ze hebben invloed op het functioneren en leiden veranderingen in op de werkvloer. Een verbetering of vernieuwing: als team doen we het samen. Ook hierbij help ik om de spirit te versterken, teamrollen duidelijk te maken, de communicatie te verbeteren en eigenaarschap voor het werk op te pakken. 

PRESENTATIES

Actuele onderwerpen en gebeurtenissen hebben invloed op ons dagelijks werk. We zijn ons niet altijd bewust van de gevolgen. Vaak zijn ze een eye-opener voor de opstap naar een nieuwe koers. Er verandert iets! Met een levendige presentatie ontstaat meteen bewustwording. Geënt op de eigen situatie en omgeving. Ik verzorg zo'n presentatie graag en maak abstracte zaken concreet voor iedereen. Dat kan in klein verband, maar ook op grotere schaal. Het begin van draagvlak!